Olivovníky

Nakladatelství
GALÉN

 

 

Zaujal vás některý z titulů? Kliknutím na tlačítko OBJEDNAT se dostanete do internetového knihkupectví Lékařský kompas!

Knihkupectví Lékařský kompas

 

Nový populár
The Vole - Hraboš hrdina

Vlastimil Třešňák

The Vole - Hraboš hrdina

(z cyklu Konopných pohádek)

Ohlasy

Vlastimil Třešňák vydává první "konopnou pohádku"

Jako novinka volného edičního záměru Olivovníky nakladatelství Galén vychází pohádkový příběh Vlastimila Třešňáka s česko-anglickým názvem The Vole - hraboš hrdina (z cyklu Konopných pohádek).

Vlastimil Třešňák, folková hvězda sdružení Šafrán, malíř, spisovatel a nyní převážně rocker se pohádkovým motivům nikdy nevyhýbal. Znalci jeho díla opatrují vydání novely …a ostružinou pobíd koně, románem Evangelium a ostružina se autor k tématu i příběhu po letech vrátil, ale skutečnou pohádkovou knihu vydává až nyní. Příběh vznikal nejprve pro soukromou potěchu a pobavení lidí z nejbližšího okolí autora, studium problematiky domácího trampingu, kterému se Třešňák mj. soukromě věnoval, mu přineslo řadu inspirativních podnětů.

Příběh knihy se podle vydavatele nedá popsat a jedině ten čtenář, který se do četby ponoří a přistoupí na nabídnutou hru, tj. rozmotávání smyček, odhalování drobných pastí a skrývaček, které autor marnotratně trousí po celé knize, ocení, jak autora psaní bavilo. Kniha se odehrává v pražských Hlubočepích a  jejich okolí.

Autorova fantazie je bezbřehá a vábí čtenáře do děje, aby v nejnapínavějším místě odbočil jinam, pokochal se místem, situací, asociací, a pokračuje úplně jinde a ve zcela jiných souvislostech. Postavy vstupují na scénu, jak je autor přivolá, pochválí či obalí dehtem a peřím a odkopne, aby uvolnily místo dalším, ať již pro děj potřebným či nikoli.

www.tyden.cz, 5. 12. 2011, 05.12.2011


ZPĚT